sexta-feira, 5 de outubro de 2007

Takami-san!

Mina-san
hoontoni, domoarigatougosaimashita!
Vitor-cum wa ooki okama desu né?
Ashita made!
Jaa mata!

Um comentário: